วิธีทำให้เสียงดนตรีในงานแสดงสดมีพลังด้วยปลั๊กอินที่ sound engineer เลือกใช้

เราเคยสงสัยไหมว่าเสียงดนตรีแสดงสดในร้านอาหารกับเสียงดนตรีในงานแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินนั้นมันช่างฟังแตกต่างกันเหลือเกินทั้งๆที่บางครั้งใช้เครื่องเสียงในร้านเดียวกันลำโพงเดียวกันแต่เวลาศิลปินดังๆที่มาแสดงสดเสียงดนตรีหรือ sound ของวงเขาถึงได้ฟังออกมามีพลังสุดๆ วันนี้เรามีปลั๊กอินที่เหล่าบรรดา sound engineer นิยมใช้กันมาฝาก ปลั๊กอิน(Plugin) คือ โปรแกรมเสริมที่นำมาใช้ร่วมกับโปรแกรมหลัก เพื่อเพิ่มลูกเล่นและการใช้งานต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากพูดให้เห็นภาพขึ้นไปอีก ก็เปรียบเสมือนว่าเราซื้อรถมา 1 คัน ที่มีอุปกรณ์พื้นฐานต่าง ๆ มาให้ เราสามารถแต่งรถให้มีความสวยงามหรือเพิ่มความแรงของรถเข้าไปให้มีสมรรถนะมากขึ้นหรือสวยงามขึ้น ปลั๊กอิน(Plugin) ที่ใช้สำหรับงานระบบเสียงก็เช่นเดียวกัน คือลูกเล่นต่าง ๆ ที่ไม่มีอยู่ในโปรแกรม หรือไม่มีมาให้ในดิจิตอลมิกเซอร์ เราก็หาซื้อมาเพิ่มเติม ยกตัวอย่างโปรแกรมทำเพลง หรือ Digital Audio Workstation ที่เราเรียกสั้นๆว่า DAW ที่ใช้กันใน Studio… Read more

ขั้นตอนการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire alarm test

1 อุปกรณ์ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ก) การทำงาน การทำงานทุกอย่างของระบบ รวมทั้งของสัญญาณแจ้งเหตุและสัญญาณขัดข้อง ต้องทดสอบตามคำแนะนำของผู้ผลิต (ข) บริภัณฑ์เชื่อมต่อสัญญาณ ทดสอบการทำงานของวงจรเชื่อมต่อสัญญาณกับระบบอื่น ๆว่าทำงานได้ดีถูกต้อง (ค) หลอดไฟ หรือหลอด LED หลอดไฟ หรือหลอด LED ต้องทดสอบว่าใช้งานได้ (ง) แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก ต้องทดสอบการทำงานของอุปกรณ์แจ้งเหตุเช่น กระดิ่ง ทำงานทุกตัวอย่างต่อเนื่องได้ โดยปราศจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง 2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ/หรือ UPS กรณีที่ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ออกแบบให้รับกำลังไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ/หรือ UPS ต้องทดสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ/หรือ UPS… Read more

การทดสอบน้ำหนัก (Test Load) เครน ปั้นจั่น คืออะไร

หากพูดถึงเรื่องการใช้งานเครนให้ปลอดภัยแล้วกฎหมายประกาศกรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ประกาศเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ว่าด้วยการทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด แต่ต้องไม่เกินพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (SWL) ตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ปั้นจั่นเป็นเครื่องจักรที่เหมาะสมสำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักมากแต่วัสดุควรมีรูปร่างแข็งแรง ถ้าเป็นวัสดุที่อ่อนตัวง่ายหรือเป็นของเหลวต้องบรรจุอยู่ในภาชนะที่แข็งแรง ปั้นจั่นใช้เคลื่อนย้ายวัสดุขึ้นลงในแนวดิ่ง แล้วเคลื่อนที่ไปมาโดยรอบหรือตามทิศทางที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การทำงานของปั้นจั่นจะผ่านทางสลิง ซึ่งทำด้วยเหล็กเส้นบางๆ ถักสานเป็นโครง ตัวปั้นจั่นจะมีโครงสร้างเป็นเหล็กถัก เพื่อให้สามารถรับน้ำหนัก หรือภาระได้ตามออกแบบ และสำคัญ คือ มีน้ำหนักเบา ซึ่งสามารถแบ่งชนิดของปั้นจั่นได้เป็น 2 แบบ คือ1. ปั้นจั่นชนิดที่อยู่กับที่ หมายถึง ปั้นจั่นที่อุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องต้นกำลังติดตั้งอยู่บนขาตั้ง… Read more